Privacyverklaring

Over mij                                                                                                                                          

Mijn naam is Gwenny Moonen-Titulaer, ik ben juriste en Gwenny Titulaer Juridisch Advies is mijn juridisch adviesbureau.

Deze privacyverklaring gaat over alle gegevensverwerkingen – die naar jou als persoon kunnen leiden – binnen mijn juridisch adviesbureau met de volgende contactgegevens:

Naam bedrijf: Gwenny Titulaer Juridisch Advies

Adres: Ulenpas 39, 5655 JB Eindhoven

Contactpersoon: mw. Gwenny Moonen-Titulaer

Telefoon: 06-22037358
E-mailadres: gwenny@ge-mek.nl

Websites: https://www.ge-mek.nl en https://www.ge-mek.blog
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 52142949. Btw-identificatienummer: NL158523817B01

Jouw privacy      

Jouw privacy is belangrijk voor mij. Om die reden verzoek ik je deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen.

Houd er rekening mee dat persoonsgegevens alle informatie, details of kenmerken kunnen bevatten, die direct of indirect tot identificeerbare personen kunnen leiden.

Juristo beschikt over de volgende websites: https://www.ge-mek.nl en https://www.ge-mek.blog Op deze websites en al mijn diensten is de privacywetgeving (AVG/ GDPR) van toepassing. Zodra ik met jouw persoonsgegevens te maken krijgen, dan ga ik daar met respect mee om.

Door gebruik te maken van mijn diensten en websites, geef je aan van deze privacyverklaring kennis te hebben genomen en deze te accepteren.

Klacht indienen        

Natuurlijk help ik je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht als verschaffer van je persoonsgegevens om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen via de website van de AP(https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Ik ben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) maar help je graag met je privacy gerelateerde vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via gwenny@ge-mek.nl of via telefoonnummer: 0622037358.

Persoonsgegevens die worden verwerkt  

Ik kan de volgende persoonsgegevens verwerken wanneer je mijn websites bezoekt, zelf gegevens achterlaat via een online formulier/telefonisch contact of een brief en wanneer je een overeenkomst met mij aangaat:

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Geslacht; enkel wanneer ik een overeenkomst met je aan ga, de volgende: geslacht. Geslacht verwerk ik om je aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´. 
 • Bedrijfsnaam- en – adresgegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
 • Betalingsgegevens
 • Je IP-adres / domeinnaamcombinatie van gebruikers naar de website
 • Je BTW nummer wanneer je een zakelijke klant bent
 • Cookies
 • Persoonsgegevens uit de casus die je aan mij voorlegt

Bijzondere persoonsgegevens                                                                               

Met bijzondere gegevens worden gegevens bedoeld waaruit je ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond of je seksuele geaardheid blijkt. Daarnaast ook gegevens over je gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden (zoals een vingerafdruk).

Het kan -in een enkel geval- zijn dat door de aard van je adviesvraag of casus bijzondere persoonsgegevens van jou door mij worden verwerkt. Ik verwerk enkel bijzondere persoonsgegevens wanneer je deze zelf aan mij bekend hebt gemaakt en enkel voor het doel waarvoor je ze bekend maakte aan mij of wanneer je toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken.

Op welke gronden er persoonsgegevens worden verwerkt                             

Als ik persoonsgegevens van je verwerk, dan heeft dat een reden. Ik verwerk jouw gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van mijn dienstverlening;
 • Ik heb toestemming van je gekregen om ze te verwerken;
 • Ik heb een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van je gegevens. Dat kan bijvoorbeeld zijn om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of het voeren van een rechtszaak. Ik heb in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer ik niet het recht heb je persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen dat ik mijn recht niet kan halen wanneer je niet voldoet aan je verplichtingen, waardoor mijn bedrijfsvoering mogelijk risico loopt. Wanneer ik mijn dienstverlening uitvoer krijg ik ook jouw persoonsgegevens van de wederpartij of diens jurist. Ik gebruik deze gegevens onder andere voor de correspondentie over het geschil, maar natuurlijk ook voor de inhoudelijke behandeling ervan. Hier heb ik een gerechtvaardigd belang bij. Immers, zonder deze gegevens kan ik mijn overeenkomst met jou niet nakomen en mijn werkzaamheden niet uitvoeren.
 • Je hebt de persoonsgegevens aan mij bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was.

Doeleinden     

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot mijn websites: https://www.ge-mek.nl en https://www.ge-mek.blog ;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op mijn websites;
 • het aangaan (inclusief het daaraan voorafgaande offertetraject en de kennismaking) en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot mijn dienstverlening;
 • het opnemen van contact met je, als je hierom vraagt;
 • het versturen van een nieuwsbrief aan jou;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van mijn websites;
 • het verbeteren en evalueren van mijn websites en diensten;
 • jou als de gebruiker op de hoogte te stellen van updates van de websites;
 • het voor jou mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn;
 • om je te informeren over de (na)zorg verbonden aan de afgenomen dienst(en);
 • om met je te communiceren en je vragen te beantwoorden of je klachten te behandelen via e-mail, via berichten per fysieke post of via telefonische berichtgevingen;
 • het vorderen van nakoming van een overeenkomst met mij.

Ik verzamel en gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hierboven worden beschreven tenzij ik van tevoren jouw toestemming hiervoor heb verkregen of dat ik dit op grond van de wet mag doen.

Je hebt geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met mij te delen. Ik kan echter mijn dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die ik gebruik om een overeenkomst met je te sluiten.

Bewaartermijn                                                                                                                                         

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wanneer mijn dienstverlening is afgerond bewaar ik de gegevens maximaal 36 maanden. Dit doe ik vanwege de aard van de dienstverlening. Het kan namelijk zo zijn dat ik je dossier nog nodig heb en bij mij wordt opgevraagd of omdat een dossier alsnog vervolgactie nodig heeft.

Factuurgegevens houd ik mij aan de wettelijke bewaartermijn.

Je persoonsgegevens die je afgeeft voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden enkel bewaard zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief.

Op het moment dat een bewaartermijn verstrijkt, zal ik je persoonsgegevens verwijderen of de identificerende kenmerken zullen worden verwijderd.

Openbaarmaking persoonsgegevens                                                                   

Het kan zijn dat je persoonsgegevens op mijn website worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer je een review schrijft. Het gaat dan om je voornaam en bedrijfsnaam. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten.

Als ik je persoonsgegevens openbaar maak op mijn website zal ik dit altijd met je toestemming doen. Je hebt bovendien altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of te laten anonimiseren.

Reacties op blog/vlogberichten                                                                                                         

Wanneer je een reactie achterlaat op een blogbericht ben je verplicht je naam en e-mailadres in te vullen. Bij je naam mag je gerust een pseudoniem gebruiken om je privacy te waarborgen.

Je e-mailadres en je IP-adres worden verzameld om spam tegen te gaan, maar ook om de reacties te modereren. Hier heb ik een gerechtvaardigd belang bij. Immers, het verzamelen van je IP-adres heeft geen grote gevolgen voor je privacy, aangezien ik er niets anders mee doe dan spam tegen te gaan, terwijl ik er een groot belang bij heb mijn website spamvrij te houden.

Jouw reactie kan worden meegenomen in zoekmachineresultaten.

Je kunt altijd een reactie laten verwijderen door contact met mij op te nemen per telefoon, e-mail of post. Mijn contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring.

Bij deze website is het mogelijk om gebruik te maken van de online formulieren voor het versturen van reacties en je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Voor het versturen van de gegevens die jij hier achter laat naar mijn eigen e-mail maak ik gebruik van de e-mailservice SendGrid, meer over de privacy is te lezen op de volgende pagina: https://sendgrid.com/policies/privacy/

Nieuwsbrief                                                                                                                

Op mijn website bied ik de mogelijkheid om je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief informeer ik geïnteresseerden over juridisch nieuws, tips en trucs. Ik maak hiervoor gebruik van de e-mailservice van Sendgrid. Via Sengrid zal tevens na inschrijving van de nieuwsbrief een bevestiging hiervan naar jou worden gemaild.

Je e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je, je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

Persoonsgegevens die ik van derden ontvang

Ik kan persoonsgegevens ontvangen via derden, zoals via diensten van derde partijen. Denk hierbij aan mijn hostingprovider, mijn boekhouder, jouw wederpartij en/of diens raadsman of -vrouw bij een conflict; de partij die mij in staalt stelt inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van mijn website en de server partij en voor zover dit in lijn is met de wet, bijvoorbeeld omdat je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Het kan bovendien zo zijn dat ik bij de uitvoering van mijn dienstverlening genoodzaakt ben bepaalde gegevens bekend te maken aan een derde partij om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of een van mijn samenwerkingspartners/ juristen. Hierover informeer ik je vooraf.

Minderjarigen                                                                                                                                        

Mijn website zelf en mijn diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via gwenny@ge-mek.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken                                                                                                

Ik gebruik functionele, analytische en tracking cookies en cookies ten behoeve van WordPress. In deze privacyverklaring geef ik een algemene toelichting over de cookies die ik verzamel. Voor exacte cookies verwijs ik je naar de cookieverklaring.

Ten aanzien van mijn website verzamel ik gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in mijn klanten, zodat ik mijn diensten hierop kan afstemmen. Mijn website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.

Via cookies of via vergelijkbare technologieën (hierna voor het gemak “cookies” genoemd) wordt informatie opgeslagen en/of gelezen. Dit wordt gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 • te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt (en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren). Deze cookie zijn niet verbonden aan een profiel van jou.
 • bij te houden welke pagina’s je bezoekt (tracking cookies), om zo een profiel op te bouwen van je online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op je profiel, zodat deze zoveel mogelijk relevant voor je zijn.

Jetpack cookies                                                                                                                        

Voor de cookies Jetpack voor WordPress verwijs ik u vriendelijk naar de cookieverklaring van Jetpack.

Technische of functionele cookies                                                             

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om je gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat je de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter. De technische en functionele cookies die ik gebruik zijn voor het opslaan van gebruikersgegevens en het verbergen van informatie na een eerste bezoek aan de website.

Analytische cookies                                                                                              

Verder maak ik gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google mij inzicht kan geven in hoe mijn website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan mij te kunnen verstrekken en om mij informatie over de effectiviteit van mijn campagnes te kunnen bieden. De informatie die ik daarbij verkrijg wordt met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Ik heb een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin heb ik Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kun je vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics.

Je kunt Google Analytics cookies collectief uitzetten via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Tracking cookies                                                                                                           

Ik maak gebruik van zogenoemde tracking cookies. Hiervoor gebruik ik Google Adwords. Hiermee worden enkel relevante advertenties voor  je geselecteerd en getoond. De selectie vindt plaats op basis van de door jou eerder geselecteerde en geraadpleegde websites. De selectie wordt niet gekoppeld aan je persoonsgegevens. Wel dien je hiervoor expliciet je toestemming te geven.

In- en uitschakelen cookies                                                                                           

In je browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee instemt. Ook kun je ervoor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken (cookies worden automatisch verwijderd na de houdbaarheidsdatum). Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via mijjn website advertenties vertonen aan je. Deze cookies kun je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Websites van derden en links                                                                               

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Ik raad aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Veranderingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Als ik de privacyverklaring wezenlijk wijzig, zal ik je hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat je mij hebt verstrekt.

Delen met derden                                                                                                           

Ik verstrek je persoonsgegevens alléén aan derden met je voorafgaande toestemming, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers;

 • Opdrachtgevers kunnen verwerkers zijn die namens Juristo diensten verlenen of opdrachten uitvoeren en ook je gegevens verwerken. Denk bijvoorbeeld aan mijn hostingprovider, mijn boekhouder. Ik sluit een verwerkersovereenkomst met deze verwerkers af zodat zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan en te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens;
 • In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden met collega partner HBO juristen. Zij hebben een samenwerkingscontract met mij en zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren en hebben hier reeds een geheimhoudingsbeding voor getekend.
 • Derden aan wie ik gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrek of op jouw verzoek gegevens deel in verband met het overdragen van je gegevens.
 • Je persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie gedeeld.

 Je rechten                                                                                                                  

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Ik doe mijn uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met mij opnemen via gwenny@ge-mek.nl

Hieronder beschrijf ik je rechten:

Recht in te zien/corrigeren of te verwijderen: Je hebt het recht om al je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering en/of toestemming intrekken voor gebruik van je persoonsgegevens, sturen naar gwenny@ge-mek.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één kalendermaand, op je verzoek reageren. Indien ik deze termijn van één kalendermaand niet haal, zal ik binnen dezelfde maand de reden van vertraging aan je melden.

Ik mag mijn reactietermijn met twee kalendermaanden verlengen, mits ik dit kan onderbouwen op grond van complexiteit van je verzoek(en) en/of het aantal verzoeken van je.

Ik weiger enkel een verzoek tot inzien, correctie of verwijdering bij hoge uitzondering: indien het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. Een verzoek is kennelijk ongegrond indien niet is voldaan aan de randvoorwaarden voor een verzoek, of wanneer je buiten het recht van de wet AVG informatie opvraagt. Denk aan een inzageverzoek in persoonsgegevens van een ander. Een verzoek is buitensporig als een zeer disproportionele last op ons wordt gelegd, bijvoorbeeld bij wekelijks opvragen van je dossiers. Ik heb de bewijslast om aan te tonen dat er sprake is van kennelijk ongegrond dan wel buitensporig verzoek.

Recht tot rectificatie: Je kunt een verzoek tot rectificatie sturen naar gwenny@ge-mek.nl

Recht om vergeten te worden: Je kunt je persoonsgegevens die ik van je heb verwijderen. Het kan zijn dat ik voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Recht op beperking (ofwel bevriezen gegevens): Voor de uitoefening van je recht op beperking (dit betekent dat de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk wordt bevroren totdat een bezwaar of geschil is opgelost), kun je ook je verzoek richten aan gwenny@ge-mek.nl, Ik zal gedurende de beperking je persoonsgegevens alleen verwerken: met je toestemming voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van bijv.: een rechtsvordering en of ter bescherming van de rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

Recht op overdragen gegevens: Dit recht geeft je het recht om je persoonsgegevens te verkrijgen die je aan ons hebt verstrekt, om vervolgens de persoonsgegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke (dan ik).  

Dit recht geldt wanneer je toestemming geeft of dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.  

Recht tot bezwaar (verzet): Ook voor de uitoefening van je recht op bezwaar, kun je terecht bij mij via e-mail: gwenny@ge-mek.nl, Je kunt je recht op bezwaar in drie gevallen inroepen: 

 1. Allereerst mag je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens, in verband met je persoonlijke omstandigheden. De verwerking moet dan wel zijn gebaseerd op de behartiging van een gerechtvaardigd belang of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Ik zal de verwerking staken tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn waardoor mijn verwerkingsbelang groter is dan jouw belang om de verwerking te laten staken.
 2. Ten tweede kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
 3. Ten derde kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden op grond van specifiek met je situatie verband houdende redenen.

Toestemming intrekken: Als het verwerken van je persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je ook het recht om je toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van je toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van je eerdere toestemming, voordat ik een dergelijke intrekking heb ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van Juristo. Je kunt, wanneer je, je hebt opgegeven voor het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten, evenementen, alerts of andere berichten, daarvoor afmelden via de afmeldmogelijkheid in de e-mail die je daarover ontvangt. Wanneer je gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met mij via: gwenny@ge-mek.nl.

Beveiliging                                                                                                                                                      

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, je persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is. Daarnaast worden mijn veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd doordat er periodiek testen worden uitgevoerd om de privacy risico’s in kaart te brengen. Tevens maak ik gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van je gegevens en communicatie en zullen e-mails met gevoelige persoonsgegevens worden versleuteld.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over mijn beveiliging en/of jouw verzamelende persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via de contactgegevens bovenaan in deze privacyverklaring.

Inwerkingtreding                                                                                                                                              

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 20 september 2018 en het laatst gewijzigd op 12 oktober 2020.