Kan je werknemer zich verzetten tegen openbaarmaking van zijn/haar foto?

Je werknemer kan in beginsel als geportretteerde -wanneer niet in opdracht van hem* het beeld is gemaakt- altijd op grond van zijn portretrecht openbaarmaking van zijn portret (foto/beeld waar hij herkenbaar in beeld komt) tegengaan als hij daar een redelijk belang tegen kan aanvoeren. Hierbij spelen vaak privacy- of commerciële argumenten een rol.

Het redelijke belang/ persoonlijk belang dat je werknemer aanvoert moet in elk geval boven het belang van jou als werkgever voor publicatie gaan. Er vindt altijd een belangenafweging plaats. Het mag in elk geval nooit zo ver gaan dat het teveel het privéleven van in dit geval je werknemer raakt.

In het geval van werknemer-werkgeververhouding kan het daarnaast een grote rol spelen of er e.e.a. al in het arbeidscontract is opgenomen. Bijvoorbeeld wanneer in het arbeidscontract/arbeidsvoorwaarden is opgenomen dat er foto’s worden gemaakt en gebruikt voor commerciële doeleinden, visitekaartje van het bedrijf en reclame uitingen. Je werknemer heeft toestemming gegeven bij het aangaan van het arbeidscontract voor het maken en gebruik van de foto’s. Let wel op: een en ander kan ook nog steeds afhangen van alle omstandigheden die er spelen en niet enkel wat op papier staat. Wel staat voorop dat iedere toestemming op papier van werknemer mee wordt gewogen, dus ook hier geldt weer: hoe beter de afspraken tussen partijen op papier staan, hoe sterker je als werkgever staat.

Immers wanneer iemand (in dit geval je werknemer) toestemming geeft tot het publiceren van een foto, doet hij daarmee afstand van een beroep op het portretrecht. Met andere woorden: door toestemming te verlenen, kan je werknemer vervolgens publicatie van de foto niet zomaar tegenhouden.

Juridisch gezien kan je werknemer aldus iets met het portretrecht (op grond van Auteurswet) of vanuit privacy overwegingen (op grond van de AVG) en zich op grond hiervan in beginsel verzetten tegen publicatie door jou als werkgever van zijn foto. Of dit belang uiteindelijk voorgaat op het belang van jou als werkgever is echter niet zo zwart/wit en altijd afhankelijk van alle omstandigheden die er spelen. Sja, gemakkelijker kan ik het ook niet maken 😉

Heb je hierover vragen of een andere juridische vraag? Stuur me dan gerust een bericht via gwenny@ge-mek.nl of tel. 0622037358.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.