Is het noodzakelijk als ondernemer een ontvangstbevestiging te sturen bij het sluiten van een digitaal contract?

Het antwoord op deze vraag is ‘Ja‘. Zo overwoog de rechter in onderstaande case dat het voor het tot stand komen van een overeenkomst noodzakelijk is dat de identiteit van de contractspartijen duidelijk moet zijn en dat in dat kader een elektronische ontvangstbevestiging had moeten worden gestuurd aan klant.

Case

In casu sloot een consument via de website van de Nederlandse Energiemaatschappij (hierna: “NEM”) een contract voor de levering van energie. De consument ging akkoord met de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden. De aanmelding werd door de NEM per post bevestigd. De NEM stelde dan ook dat er een overeenkomst tot stand was gekomen voor de levering van energie op het adres van deze consument. De klant weigerde echter te betalen waardoor de levering van energie vervolgens werd gestaakt en de NEM een eindafrekening stuurde. Nu deze ook onbetaald bleef sleepte de NEM de consument voor de rechter. Maar ook daar betwiste de consument de vordering en stelde dat er nooit een contract is gesloten voor energielevering.

In de wet is de verplichting om de aanvaardingsverklaring via elektronische weg te verzenden, hetgeen in deze case niet was gebeurd. Door ingebreke te blijven oordeelde de rechter dat de NEM er ook niet gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de consument haar contractspartij was. Ook het succesvol uitvoeren van een automatische incasso van de bankrekening van de consument was niet genoeg om hierop te mogen vertrouwen. De rechter wees deze vordering van de NEM dan ook uiteindelijk af omdat er tussen partijen geen overeenkomst tot stand zou zijn gekomen vanwege, onder andere, het ontbreken van een (digitale) ontvangstbevestiging.

Let aldus op ondernemers, houd je aan de wettelijke verplichting en stuur deze ontvangsbestiging te allen tijde!

Heb jij ook een juridische vraag of heb je hulp nodig met het opstellen of screenen van een contract? Stuur me gerust een bericht via gwenny@ge-mek.nl of tel. 0622037358.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.