Is het opnemen van een boeteclausule in een contract zinvol?

Het antwoord op die vraag luidt ‘Ja‘. Met het opnemen van een boetebeding ofwel clausule in een contract probeer je namelijk eigenlijk een extra prikkel bij je contractspartij neer te leggen, dat hij zijn verplichtingen tegenover jou nakomt en omgekeerd. Je bepaalt zelf de hoogte van deze boete. Immers in de meeste contracten mag je afspreken wat je wilt (contractsvrijheid). Daarnaast, en dat is misschien nog belangrijker, houdt een boetebeding een gefixeerde schadevergoeding in. Dit laatste houdt in, dat wanneer een verplichting uit het contract niet wordt nagekomen, het opgenomen boetebeding de geleden schade dekt. Dit betekent dat jij deze boete kan eisen van je contractspartij op het moment dat hij/zij de verplichtingen niet nakomt.

Nu kan het natuurlijk zijn dat een verplichting in een contract waarop het boetebeding is gebaseerd niet wordt nageleefd, maar dat de boete in geen verhouding staat tot de niet nagekomen verplichting. Bijvoorbeeld omdat er nauwelijks tot geen sprake is van schade. In eerste instantie kun je dan vasthouden aan het boetebeding en deze ook opeisen. Echter wanneer de boete te hoog uitvalt, gelet op de omstandigheden, dan heeft de rechter te allen tijde de mogelijkheid om de boete te matigen. De rechter moet daarbij niet alleen letten op de verhouding tussen de daadwerkelijk geleden schade en de hoogte van de overeengekomen boete, maar ook bijvoorbeeld op de hoedanigheid van partijen, de aard van het contract, de inhoud en de strekking van het boetebeding en de omstandigheden waaronder een beroep is gedaan op het boetebeding. Matiging van het boetebeding kan dus alleen aan de orde zijn als er sprake is van een buitensporig resultaat.

Heb je een juridische vraag of heb je hulp nodig bij het opstellen of checken van een contract? Stuur me vrijblijvend een bericht (via tel. 0622037358 of gwenny@ge-mek.nl).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.