Hoe kan ik onder een contract uitkomen?

Als ondernemer moet je van alle markten thuis zijn en ben je natuurlijk ook met allerlei randzaken bezig zoals zelf contracten sluiten met zakenpartners/leveranciers. Het komt in de praktijk helaas geregeld wel eens voor dat een ondernemer te snel voor een contract ondertekent en hier achteraf spijt van heeft. Want dan blijkt toch dat het contract mooier was op papier dan in de praktijk. Kun je dan nog wel zo gemakkelijk onder dit contract uit? Wat zijn je kansen? Wij vertellen je het graag.

Opzegging van het contract

Opzegging van een contract is niet in de wet geregeld. Echter vaak staat er in het contract dat je hebt gesloten en/of de bijhorende algemene voorwaarden iets over het opzeggen. Vaak gaat het tussentijds opzeggen gepaard met een annuleringsvergoeding. Dit mag in principe op basis van de kleine letters wel aan je worden gevraagd echter moet de vergoeding in verhouding staan met de opzegging.

Wanneer er niets is afgesproken over de opzegging in het contract/voorwaarden zal je weliswaar een zwaarwegende reden moeten hebben om het contract alsnog te beëindigen en een redelijke opzegtermijn in acht moeten nemen.

Ontbinding van het contract

Het contract kan alleen worden ontbonden als de andere partij zijn afspraken niet nakomt. De tekortkoming moet dan wel tijdelijk of blijvend van aard zijn, of er moet sprake van verzuim zijn. Ook moet het niet-nakomen van de afspraken in verhouding zijn met de ontbinding van het contract. Met andere woorden: de ontbinding moet gerechtvaardigd zijn omdat de afspraken van jouw wederpartij niet worden nagekomen. Bij een ontbinding moeten de geleverde zaken en de betaalde koopsom worden geretourneerd. Let op: de ontbinding moet schriftelijk, het liefst per aangetekende brief of in een procedure bij dagvaarding (procedure via de rechter).

Vernietigen van het contract

Alleen als je het kunt bewijzen, kun je het contract laten vernietigen. Bij een succesvolle vernietiging wordt het contract geacht nooit te hebben bestaan. Vernietiging kan zowel schriftelijk via een aangetekende brief als in een procedure bij de rechter.

Tip: Je kunt in beginsel niet zomaar onder een contract uit. Dit is anders wanneer je wederpartij de afspraken niet nakomt of dat er sprake is van bedrog, bedreiging of een ander wilsgebrek. Het is echter wel aan jou dit te bewijzen. Bij bewijs wordt het contract alsdan geacht nooit te hebben bestaan.

Het is in elk geval raadzaam, alvorens over te gaan op ontbinding, te allen tijde het contract en de bijhorende kleine letters erop na te slaan om te weten wat er over (tussentijdse) opzegging en ontbinding is afgesproken. Immers bij een onterechte ontbinding loop je het risico een aanzienlijke schadevergoeding te moeten betalen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.