Wat staat er in een opdrachtovereenkomst?

Als zzp’er zult u vaak samenwerkingen aangaan met andere bedrijven of misschien ook wel andere zzp’ers. Deze andere partij “huurt” u als het ware in om een opdracht of project (werkzaamheden) te doen.

Vaak krijg ik de vraag hoe een de zzp’er dit nu het beste afspreekt. Dat er schriftelijke afspraken moeten komen, bestaat geen enkele twijfel. Wel bestaat er twijfel wat er in zo’n contract -waarbij twee partijen afspreken dat de ene partij (de opdrachtnemer) tegen betaling een opdracht uitvoert voor de andere partij (de opdrachtgever)- moet komen te staan. Reden te meer hier een blog aan te wijden.

Bij een zogeheten opdrachtovereenkomst mag het niet gaan om werk in loondienst (arbeidsovereenkomst), maar ook niet om een van de volgende soorten werkzaamheden:

 • Het maken van een werk van stoffelijke aard, zoals een huis (dit betreft namelijk een aannemingsovereenkomst);
 • Het uitgeven van werken, zoals boeken (uitgeefovereenkomst);
 • Het (laten) vervoeren van goederen of personen (vervoersovereenkomst);
 • Het bewaren van goederen (bewaarnemingsovereenkomst).

Maar wat moet er nu wel in de opdrachtovereenkomst komen te staan. Dit kan natuurlijk per samenwerking/opdracht verschillen maar de volgende belangrijke punten zullen steeds terugkomen:

 • Opdrachtomschrijving. Om te kunnen bepalen of opdrachtnemer naar de aanwijzingen/instructies van opdrachtgever heeft geluisterd en uitgevoerd, zal goed moeten zijn omschreven wat de opdracht inhoudt.
 • De kosten. Inclusief eventueel meerkosten, aanschaf materialen etc.
 • Vrije vervanging. Wanneer de opdrachtnemer een zzp’er is of freelancer dan mag alleen die persoon de opdracht uitvoeren. Tenzij uit de overeenkomst valt op te maken dat de opdracht ook door anderen mag worden uitgevoerd (vrije vervanging).
 • Uitvoering. Voor de uitvoering van de opdracht mag de opdrachtgever uiteraard aanwijzingen geven. Dit mag echter niet tot een gezagsverhouding leiden (werkgever-werknemer relatie). Wanneer dit namelijk wel zo is, zou er sprake kunnen zijn van een arbeidscontract, ook als opdrachtgever en opdrachtnemer dit misschien niet wilden. Doordat het contract alsnog bestempeld zou worden als arbeidscontract, kan dit flinke naheffingen van de belastingdienst tot gevolg hebben! Verder zal de opdrachtnemer genieten van extra (beschermde rechten) als werknemer. Belangrijk is dan ook om op te nemen in de opdrachtovereenkomst dat er geen sprake is van een gezagsverhouding en dat opdrachtnemer zoveel mogelijk zelf mag bepalen wanneer en waar het werk wordt uitgevoerd.
 • Leverdatum. Behalve dat het gewoon handig is om afspraken vast te leggen wanneer er wordt geleverd, is de opdrachtgever ook verplicht te vertellen wanneer de opdracht is voltooid.
 • Prijzen en betalingsvoorwaarden. Als men niets afspreekt in de opdrachtovereenkomst over betalingstermijnen dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.
 • Duur en opzegging. Uiteraard is het wel zo prettig om de duur van de overeenkomst op papier te zetten. Wanneer men niets afspreekt over de opzegging van het contract dan mag de opdrachtgever conform de wet altijd opzeggen. Het is dus zeer belangrijk dat hierover ook afspraken worden gemaakt.
 • Aansprakelijkheid. Uw aansprakelijkheid kunt u met een opdrachtovereenkomst en/of algemene voorwaarden in enige mate beperken. Zo kunt u bijvoorbeeld de zogeheten indirecte schade, zoals: gevolgschade, materiële – en immateriële schade, gemiste omzet etc uitsluiten. Doet u dit niet, dan bent u sowieso voor alle schade aansprakelijk.
 • Intellectuele eigendomsrechten (IE rechten). Regelt u de overdracht van bijvoorbeeld de auteursrechten niet, dan betaal u in beginsel alleen voor de werkzaamheden. U krijgt dan hooguit een gebruiksrecht op de software of de applicatie, maar u bent juridisch gezien niet de eigenaar. Het is dan ook erg belangrijk dat u hierover duidelijke afspraken maakt.

Tip: Een deel van bovenstaande punten zou u ook in uw algemene voorwaarden kunnen opnemen. Wilt u weten wat er in uw opdrachtovereenkomst moet staan of wilt u hem misschien door mij laten controleren? Schroom dan niet contact op te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.