Wanneer ik ander bier tap uit een bepaald biermerk fust, levert dat dan merkinbreuk op?

De rechter oordeelde onlangs in een dergelijke situatie van wel. Deze vraag heeft dan ook betrekking op de uitspraak van deze rechter. 

Wat was nu het geval? 

Een evenementencentrum had een overeenkomst met Heineken welke inhield dat Heineken een tijd lang fusten met Heineken bier leverden en Heineken taps in bruikleen gaf. 

Na het einde van hun overeenkomst ontdekte Heineken dat het evenementencentrum de fusten had gevuld met ander bier dan Heineken en deze fusten had doorverkocht aan derden. Daarnaast werd ook ontdekt dat het evenementencentrum een ander merk bier had getapt uit de Heineken taps. Heineken heeft daarop een procedure bij de rechter aangespannen tegen dit evenementencentrum. In deze procedure stelde zij dat er inbreuk was gemaakt op de merken van Heineken.  

De rechter oordeelde dat door Heineken voldoende was bewezen dat het evenementencentrum de Heineken fusten had hervuld met een ander biermerk. Bovendien had het evenementencentrum zelf ook erkend dat zij enkele Heineken fusten had doorverkocht aan derden en dat enkele van deze fusten geen Heineken bier bevatten. Op basis hiervan kwam de rechter tot het oordeel dat het evenementencentrum het Heineken merk zonder toestemming had gebruikt en dat er sprake was van merkinbreuk. Bovendien oordeelde de rechter dat het daarbij niet uitmaakte dat het bier niet zou zijn verkocht als ‘echt’ Heineken bier maar als bier met een zogenaamde ‘H-smaak’ en de afnemers dus wisten dat het hier geen echt Heineken bier betrof. De rechter vond het in dit kader ook zeer relevant dat het evenementencentrum de op de tapkranen aangebrachte Heineken logo’s niet had afgeplakt cq had voorzien van een andere etiketten waaruit duidelijk zou kunnen blijken dat het bier afkomstig was van haarzelf en niet van Heineken. Immers hierdoor had bij derden/consumenten de indruk kunnen ontstaan dat het bier afkomstig was van Heineken. Hiermee werd afbreuk gedaan aan de herkomstfunctie van het Heineken merk.

Ten slotte rees de vraag of het evenementencentrum een schadevergoeding aan Heineken diende te betalen. Dat er schadevergoeding betaald moet worden door het evenementencentrum, stond vast volgens de rechter. Echter de exacte hoogte van deze schadevergoeding zullen beide partijen nog in een afzonderlijke procedure moeten uitvechten. 

Deze uitspraak is erg belangrijk voor de horeca-ondernemer. Immers het is erg aannemelijk dat dit soort situaties in de praktijk vaker zullen voorkomen. Wees er aldus alert op dat u door dit soort situaties door uw eigen handelen mogelijk merkinbreuk kan plegen en u voor onaangename  (en hoge) kosten (inclusief schadevergoeding) kunt komen te staan. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.