Coronavirus en vergunningsaanvragen, hoe zit dat?

Het coronavirus raakt iedereen, ook alle bedrijven en overheden. Hierdoor kan je vergunningsaanvraag vertraging oplopen. Wat nu als het besluit van bijvoorbeeld de gemeente op je aanvraag tot het verlenen van een bepaalde vergunning uitblijft?

Hoofdregel is dat een reguliere procedure van toepassing is waarbij een beslistermijn van 8 weken geldt. De reguliere procedure geldt bijvoorbeeld bij de aanvraag van de omgevingsvergunning bouwen en de aanlegvergunning. De termijn dat de overheid moet beslissen over je aanvraag gaat in op het moment dat je aanvraag is ontvangen. Bovendien kan deze beslistermijn -voordat deze is verstreken- eenmaal met 6 weken worden verlengd. Let wel: wanneer jij de aanvraag moet aanvullen van de overheid, wordt de beslistermijn tijdelijk opgeschort.

Vervolgens moet de verleende vergunning binnen 2 weken (na het verstrijken van de hiervoor genoemde max. 14 weken beslistermijn) bekend worden gemaakt. Als deze niet bekend wordt gemaakt, geldt de vergunning niet. In dat geval heb je wel recht op een dwangsom oftewel een geldbedrag. Hiervoor geldt wel dat je de bekendheid dient af te dwingen via een schriftelijke ingebrekestelling. De overheid heeft dan 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen.

Naast de reguliere heb je nog de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure waar een beslistermijn van 6 maanden geldt. Denk bijvoorbeeld aan de milieuvergunning en afwijken van een bestemmingsplan. Bij deze procedure kun je de overheid ook in gebreke stellen en geldt ook dat je recht hebt op een dwangsom. Ook kun je de beslissing hierna nog afdwingen bij de bestuursrechter.

Echter met de coronacrisis kan het zijn dat de overheid zich beroept op overmacht. Deze overmacht is gebaseerd op de wet. Of het coronavirus hier ook in alle gevallen onder valt, is nog te bezien. Hierover zal de rechter moeten oordelen. De overheid moet je in elk geval -wettelijk gezien- duidelijk mededelen dat de beslistermijn niet kan worden gehaald door de overmachtssituatie. Wanneer dit namelijk niet gebeurd, dan blijft de reguliere beslistermijn gelden en kun je zoals hiervoor aangegeven, de beslissing op je aanvraag afdwingen bij de overheid en kun je recht hebben op een geldbedrag.

Heb jij ook een juridische vraag? Stuur me gerust een e-mail of appje, ik help je graag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.