Wat moet er in een samenwerkingscontract komen te staan?

Wat er in een samenwerkingscontract moet staan, is afhankelijk van het soort samenwerking dat je met elkaar aangaat. In een samenwerkingscontract waarbij een de een in opdracht van de andere werkzaamheden uitvoert, staan weer andere afspraken dan in een samenwerkingscontract waarbij partijen gezamenlijk een project opzetten. Wel is er een basis die terugkomt in vrijwel ieder samenwerkingscontract ofwel samenwerkingsovereenkomst genoemd.

Deze basispunten som ik hieronder voor je op:

  1. Jullie algemene rechten en plichten in het kader van de samenwerking;
  2. Het doel van de samenwerking;
  3. Eventueel de achtergrond van de samenwerking;
  4. Startdatum en looptijd van de samenwerking. De samenwerking kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Bij een samenwerkingscontract voor bepaalde tijd wordt een termijn afgesproken of een omstandigheid die leidt tot het einde van het samenwerkingscontract of eventuele (automatische) verlenging. Wanneer het een samenwerkingscontract voor onbepaalde tijd betreft, dan kan ieder van jullie de samenwerking op ieder moment opzeggen, met inachtname van de opzegtermijn die is overeengekomen;
  5. Ontbinding van de samenwerking. Er kunnen situaties worden opgenomen die een andere partij het recht geeft het samenwerkingscontract per direct (tussentijds) te ontbinden. Faillissement, surseance van betaling of niet nakoming van de overeenkomst zijn gebruikelijke ontbindingsgronden die worden opgenomen. Maar er kunnen ook eventueel andere ontbindingsgronden worden opgenomen;
  6. Financiële afspraken (vergoedingen en kostenverdeling, betalingstermijnen/voorwaarden, rente etc.);
  7. Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten). Wanneer er in het kader van jullie samenwerking zaken worden vervaardigd en/of ter beschikking worden gesteld waarop IE-rechten rusten, dan zul je hierover afspraken moeten maken in het samenwerkingscontract. Bijvoorbeeld de overdracht van alle of bepaalde IE-rechten (zodat jullie allebei voor een gelijk deel rechthebbende worden op de IE-rechten). Of je verleent aan de ander een licentie om gedurende de samenwerking onder bepaalde voorwaarden gebruik te maken van de IE-rechten;
  8. Geheimhouding. Je legt vast dat er sprake is van een geheimhoudingsplicht vanuit jullie allebei of alleen vanuit degene die een opdracht voor jou uitvoert. Aan overtreding hiervan kan eventueel een boete gekoppeld worden;
  9. Afspraken na beëindiging van de samenwerking. Denk aan bijvoorbeeld een relatiebeding en/of concurrentiebeding (die overigens ook tijdens de samenwerking kunnen gelden), een financiële vergoeding en/of zaken die retour moeten.

Tip: Aangezien de bovengenoemde punten slechts de basis vormen voor een degelijk juridisch samenwerkingscontract is ten strengste aan te raden te gaan voor een maatwerk samenwerkingscontract. Hierin zijn de afspraken immers afgestemd op jou en je samenwerkingspartner.

Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact met mij op. Ik spreek je graag 🙂

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.