Wanneer mag ik mijn (levering)verplichting opschorten?

Onlangs kreeg ik de vraag van een ondernemer of deze zijn (leverings)verplichting, om de afgesproken goederen te leveren aan zijn klant, mocht opschorten. Of je mag opschorten oftewel tijdelijk je eigen verplichtingen (in dit geval leveringsplicht) achterhouden, hangt er maar vanaf. In deze situatie had de ondernemer meerdere facturen openstaan bij zijn vaste afnemer. Hij wilde niet eerst leveren omdat hij zich sterk afvroeg of er wel ooit betaald zou worden door zijn afnemer. Het opschorten kan dan als een soort pressiemiddel die ander toch bewegen tot betaling. Echter om een beroep te kunnen doen op opschorting, zul je moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De andere partij moet – in beginsel – in verzuim zijn (=niet tijdig hebben betaald/ zijn afgesproken verplichtingen niet zijn nagekomen).
  • Degene die het eerst moet nakomen volgens de afspraken tussen jullie beiden kan zich beroepen op opschorting.
  • Ook als vooraf al duidelijk is dat de andere partij niet zal nakomen, kan dit voldoende zijn voor een beroep op opschorting.
  • Er moet voldoende samenhang tussen jouw vordering en de overeenkomst tussen jullie beiden bestaan om de opschorting te kunnen rechtvaardigen.
  • Opschorting is niet mogelijk als de andere partij niet meer kan nakomen.
  • Een beroep op opschorting moet redelijk zijn. De opschorting moet bijvoorbeeld in redelijke verhouding staan met de reden hiervoor.

De situatie van de ondernemer in kwestie voldeed aan bovengenoemde voorwaarden en dus was deze gerechtigd zich te beroepen op opschorting.

Het kan echter zo zijn dat je hebt afgesproken dat je eerst aan je eigen verplichting om bijv. te leveren moet voldoen en betaling pas verschuldigd is na deze levering. In dit geval bent je gehouden op de afgesproken datum te leveren. Je kunt in die situatie dus ook niet je eigen leveringsverplichting opschorten en je klant wel al verplichten te betalen!

Opschorting van je eigen betalings- of leveringsverplichting kan overigens geen reden zijn om schadevergoeding te eisen. Schadevergoeding kun je wel eisen bij bijv. wanprestatie. Maar let wel: blijk je onterecht je verplichting op te schorten dan ontstaat er al snel een tekortkoming aan jouw zijde, waardoor de andere partij juist schadevergoeding van jou kan eisen!

Mijn tip. Weeg steeds af of je, je eigen verplichtingen kunt opschorten om de ander tot nakoming te bewegen. Wees aldus alert op betalingsachterstanden, betalingsonmacht of andere tekortkomingen bij je klant. Let echter wel: je hebt dus niet altijd het recht om op te schorten, win dus vooraf juridisch advies in. Je kunt je klant overigens ook altijd verzoeken om een redelijk betalingsvoorschot aan je te voldoen, voordat je tot levering overgaat.

Heb je hier vragen over of wil je de opschorting juridisch goed in je contract en/of algemene voorwaarden vastleggen en/of screenen? Stuur een bericht naar gwenny@ge-mek.nl, ik help je graag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.