De Mandemakers Groep (DMG) – Juridisch Medewerker

Binnen DMG was ik werkzaam als juridisch medewerker.

Mijn takenpakket bestond voornamelijk uit het behandelen van incassozaken:

 • telefonisch debiteurenbeheer
 • aanmaningen versturen
 • juridische verweren opstellen
 • onderhouden contacten met advocaat, juristen en eventueel andere derden
 • juridische haalbaarheid inschatten van de zaak/ schikkingen treffen
 • onderhouden contacten met ingeschakelde incassobureau en deurwaarder
 • zelfstandig gerechtelijke procedures voeren
 • geschillencommissiezaken behandelen

Per juni 2013 – mei 2015 ben ik tevens verantwoordelijk geweest als teamleider voor:

 • het aansturen, coachen en het op hoger niveau brengen van 5 juridisch medewerkers.

Tot mijn taken behoorde tevens:

 • het bewaken, waarborgen en eventueel verbeteren van de processen middels werkinstructies en checklisten.
 • als eindverantwoordelijke in het kader van de juridische werkzaamheden/procedures zelf een afweging maken.
 • rapporteren aan manager

Het teamleiderschap kon ik rond mei 2015 niet langer combineren door de (extra) werkzaamheden in verhouding met de beschikbare werkuren. Om deze reden had ik, in goed overleg, het coachingsgedeelte laten vallen. Wel bleef ik alle bedrijfsjuridische zaken oppakken:

 • (verkoop)contracten opstellen/onderhouden
 • algemene voorwaarden opstellen/onderhouden
 • advies webwinkelrecht
 • bestuurlijke boete’s
 • privacyrechtkwesties